doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D. CSc.

implantolog

specializace implantologie a stomatochirurgie

V letech 1993 - 2003 jsem se specializoval v oboru stomatochirurgie. V roce 2003 mi byla udělena vědecká hodnost Ph.D. a v roce 2010 jsem obdržel akademický titul docent. Mým odborným zaměřením je léčba čelistních anomálií, onkologie dutiny ústní a implantologie. Zároveň jsem členem výboru České společnosti maxilofaciální chirurgie.