MDDr. BRANISLAV HAJNAL
ZUBNÍ LÉKAŘ

Náš život je měřen dojmem, který zanecháme. Jako zubní lékař mám možnost budovat trvalé vztahy se svými pacienty a doufám, že budu mít pozitivní vliv na kvalitu jejich života. Mým cílem je překonat očekávání mých pacientů a zároveň je vést k lepší péči o jejich orální zdraví. Zároveň věřím v léčení mých pacientů způsobem, kterým bych chtěl být sám léčen.