INFORMACE

O OŠETŘENÍ, ZÁRUKÁCH A DALŠÍCH OZNÁMENÍCH

ZAJÍMAVOSTI 

INFORMACE PRO KLIENTY O PODMÍNKÁCH OŠETŘENÍ A ZÁRUKÁCH

Vážení klienti,

Abychom mohli garantovat stabilní výsledky a poskytnout Vám tu nejlepší péči o vaše zuby tak je potřeba si uvědomit, že úspěch nelze hledat pouze v použití materiálů a způsobu ošetření.

Dnes je důležitá spolupráce lékaře a klienta samotného, jehož péče o svůj chrup hraje významnou roli. V poslední době tuto péči ve spolupráci s klientem zastávají dentální hygienistky. Vysvětlí klientovi, v jakém stavu se nachází jeho chrup a dásně a pomohou s nácvikem péče o chrup.

Důležitým faktorem a hodnocením je tzv. index PBI, který převede zánět v okolí zubů na číslo. Pro úspěšnou léčbu se stabilními výsledky je potřeba dosáhnout hodnoty PBI méně než 20. Dentální hygienistka vám poradí co dělat, abyste tuto hodnotu měli méně jak PBI 20.

Standardní záruku na výplně poskytujeme 6 měsíců

Pokud se udrží PBI v kartě klienta pod hranici 20 v měřeném období v průběhu 18 měsíců,

poskytujeme na výplně záruku 18 měsíců. Předpokladem je zápis měření PBI 4x za 18 měsíců.

Na protetické výrobky poskytujeme záruku 24 měsíců. Ta se vztahuje pouze na výrobek vlastní a neplatí v případě rozšíření léčby, selhání pilíře a dalších momentech které směřují ke změnám stavu v ústech klienta vzhledem k počátečnímu stavu.

Implantáty indikujeme pouze klientům kteří splňují parametry indexu PBI výše uvedené. Podrobnější informace podá lékař při konzultaci.

V případech, že nebudou indexy PBI hygieny dostačující, Vám nemůžeme garantovat dlouhodobou trvanlivost ošetření. Můžeme pak provádět pouze jako paliativní dočasně odstraňující problém nebo bolest.

Doporučujeme navštěvovat dentální hygienistku minimálně 2x ročně.

ANMNESTICKÝ LÍSTEK / INFORMOVANÝ SOUHLAS

Vyplňte prosím údaje a odpovězte na otázky.

Každou změnu oznamte před dalším ošetřením.

Jméno, příjmení:

Rodné číslo:

Adresa bydliště:

Číslo mobilního telefonu:

Zdravotní pojišťovna:

Kým odeslán:

Vaše profese:

e-mail:

Vážení klienti, rádi bychom Vám poděkovali za to, že jste si vybrali právě naše stomatologické centrum. Dovolte nám tedy, abychom Vás seznámili s naším standardem. Každý nový pacient prochází "vstupní návštěvou" dentální hygienistky, díky čemuž se situace ve Vašich ústech stává nejpříznivější pro to, aby práce našich stomatologů byly realizovány v těch nejlepších podmínkách, čímž mnohonásobně zvýšíme nejen životnost Vašich zubních výplní, ale také dalších estetických záležitostí. Stav Vaší dutiny ústní a tyto práce jsou pak 2x ročně kontrolovány při pravidelných prevencích.

Odpovězte ano / ne:

Trpíte nějakým onemocněním?

Prodělal jste nějakou závažnou operaci?

Užíváte pravidelně nějaké léky? Jaké?

Užíváte léky, které obsahují bisfosfonáty?

Měl(a) jste někdy reakci (nebo alergickou reakci) na léky a injekce? Na jaké?

Měl(a) jste žloutenku?

Máte problém s prodlouženou krvácivostí?

Byl jste ozařován nebo léčen chemoterapeutiky?

Pro ženy: jste těhotná?


Datum:


Podpis klienta:


ALDENTA, s.r.o.

stomatologická klinika

Palackého třída 659/11, 612 00 Brno

tel.: +420 530 315 805

e-mail: recepce@aldenta.cz