doc. MUDr. OLIVER BULIK Ph.D.

IMPLANTOLOG

implantolog, stomatochirurg

1993 specializace v oboru stomatochirurgie

2003 udělení vědecké hodnosti "Ph.D."

2010 udělení akademického titulu "Docent"

odborné zaměření - léčba čelistních anomálií, onkologie dutiny ústní, implantologie člen výboru České společnosti maxilofaciální chirurgie